6 začiatočníckych investičných chýb a ako sa im vyhnúť

Kalórií

Obsah

Investovanie môže byť obohacujúca skúsenosť, ale je dôležité vyhnúť sa bežným začiatočníckym chybám. Tento článok vysvetľuje, aké chyby investori robia a ako sa im môžete jednoducho vyhnúť. Čítajte ďalej a dozviete sa viac o rizikách a výhodách investovania.

Obsah

 • 1. Investovanie bez plánu
 • 2. Investovanie bez uvedomenia si rizika
 • 3. Investovanie bez diverzifikácie
 • 4. Investujte bez cieľa
 • 5. Investujte bez rozpočtu
 • 6. Investujte bez prieskumu

1. Investovanie bez plánu

Plán je nevyhnutnou súčasťou investovania. Investori musia mať plán, ktorý im pomôže dosiahnuť ich ciele. Plán by mal obsahovať jasnú stratégiu, ako investovať svoje peniaze, ako sa vyhnúť riziku a ako svoje investície sledovať. Bez plánu sa investori môžu ľahko dostať do problémov.2. Investovanie bez uvedomenia si rizika

Investovanie je vždy spojené s určitým rizikom. Investori si musia byť vedomí rizík spojených s ich investíciami. Musia tiež vedieť, ako tieto riziká minimalizovať. Investori by sa tiež mali vzdelávať o rôznych typoch investícií, aby pochopili riziká, ktoré podstupujú. nedefinované

3. Investovanie bez diverzifikácie

Diverzifikácia je dôležitou súčasťou investovania. Investori by mali investovať svoje peniaze do rôznych typov aktív, aby minimalizovali riziko. To znamená, že investori by nemali investovať len do jedného druhu aktív, ale aj do rôznych druhov aktív, ako sú akcie, dlhopisy, nehnuteľnosti a iné. To pomáha minimalizovať riziko a maximalizovať výnosy.

4. Investujte bez cieľa

Investori musia mať jasný cieľ predtým, ako začnú investovať. Týmto cieľom môže byť finančný cieľ, napríklad konkrétna miera návratnosti alebo príjmu. Môže to byť aj osobný cieľ, napríklad dosiahnutie určitého majetku. Investori musia poznať svoj cieľ skôr, ako začnú investovať, aby sa uistili, že dosiahnu svoj cieľ.

5. Investujte bez rozpočtu

Investori musia mať rozpočet skôr, ako začnú investovať. Rozpočet pomáha investorom sledovať ich investície a pochopiť, koľko peňazí musia minúť. Pomáha tiež znižovať riziko tým, že investorom pripomína, aby nemíňali viac peňazí, ako si môžu dovoliť.

6. Investujte bez výskumu

Investori musia pred investovaním dôkladne preskúmať rôzne typy investícií. Musíte tiež pochopiť rôzne riziká a odmeny spojené s rôznymi investíciami. Investori by tiež mali preskúmať rôzne investičné produkty a služby, ktoré majú k dispozícii, aby sa ubezpečili, že investujú najlepšie pre ich potreby.

Záver

Investovanie môže byť obohacujúca skúsenosť, ale je dôležité vyhnúť sa bežným začiatočníckym chybám. Investori musia mať plán, chápať riziko, diverzifikovať, mať cieľ, rozpočet a urobiť si prieskum skôr, ako začnú investovať. Tieto kroky pomôžu investorom bezpečne investovať svoje peniaze a dosiahnuť svoje ciele.

FAQ

 • Aké sú najčastejšie začiatočnícke chyby pri investovaní?
  Najčastejšími chybami pri investovaní začiatočníkov sú investovanie bez plánu, investovanie bez uvedomenia si rizika, investovanie bez diverzifikácie, investovanie bez cieľa, investovanie bez rozpočtu a investovanie bez prieskumu.
 • Ako sa týmto chybám vyhnúť?
  Aby sa investori vyhli týmto chybám, musia mať plán, porozumieť riziku, diverzifikovať, mať cieľ, rozpočet a urobiť si prieskum skôr, ako začnú investovať.
 • Ako môžete bezpečne investovať svoje peniaze?
  Aby investori investovali svoje peniaze bezpečne, musia mať plán, chápať riziko, diverzifikovať, mať cieľ, mať rozpočet a pred investovaním urobiť prieskum.

Porovnanie rôznych investičných príležitostí

investície Riziko výnos
akcie Vysoká Vysoká
dlhopisov Stredný Stredný
nehnuteľnosť Nízka Nízka

Investovanie môže byť obohacujúca skúsenosť, ale je dôležité vyhnúť sa bežným začiatočníckym chybám. Viac informácií o investovaní nájdete na Investopedia a investor.gov .