Austrália zvyšuje týždenný limit príletov pre medzinárodných cestujúcich

Kalórií

Obsah

Austrália zvýšila týždenný limit príletov pre medzinárodných cestujúcich, aby podporila cestovný ruch a ekonomiku krajiny. Nové pravidlá umožnia viacerým ľuďom cestovať do Austrálie a ponúknu vítanú úľavu tým, ktorí už plánovali cestu Down Under. Získajte viac informácií o nových pravidlách a o tom, ako môžu ovplyvniť vaše cestovné plány.

Austrália zvýšila týždenný limit príletov pre medzinárodných cestujúcich. Od 1. júla 2021 bude môcť do Austrálie pricestovať až 4 000 medzinárodných cestujúcich týždenne. Toto zvýšenie limitu umožní cestujúcim cestovať do Austrálie bezpečne a zodpovedne. Budú zavedené prísne vstupné požiadavky a postupy, aby sa zabezpečilo, že cestujúci prídu bezpečne. Ak plánujete cestovať do Austrálie, mali by ste sa informovať o aktuálnych požiadavkách na vstup. Aby ste si užili dovolenku, odporúčame vopred sa dohodnúť s tými najlepšími cvičenie mužských nôh a dovolenková košeľa pre mužov vybaviť.Aký je týždenný limit príchodu?

Týždenný limit príletu je limit na počet medzinárodných cestujúcich povolených do Austrálie týždenne. Toto pravidlo bolo zavedené v apríli 2020, keď sa vláda snažila zastaviť šírenie koronavírusu. Odvtedy bola hranica niekoľkokrát upravovaná, aby podporila cestovný ruch a ekonomiku krajiny.

Ako sa zmenil týždenný limit príchodu?

Posledná zmena týždenného limitu príletu zvyšuje počet medzinárodných cestujúcich povolených do Austrálie týždenne zo 4 000 na 6 000. Vláda tiež oznámila, že limit by sa mohol v budúcnosti ešte zvýšiť, ak to situácia s koronavírusom dovolí. Nové pravidlá platia od 1.7.2020.

Ako sa sleduje týždenný limit príchodu?

Týždenný limit príletu sleduje austrálska vláda. Vláda zaviedla systém, ktorý má zabezpečiť, aby sa limit neprekročil. To zahŕňa prísne kontroly na letiskách a sledovanie počtu cestujúcich vstupujúcich do krajiny. Vláda tiež môže limit kedykoľvek upraviť, ak si to situácia vyžiada.

Ako ovplyvní týždenný limit príchodu moje cestovné plány?

Zvýšenie týždenného limitu príletov znamená, že do Austrálie môže cestovať viac ľudí. Takže ak máte v pláne cestovať Down Under, tešte sa, že teraz môžete cestovať skôr. Je však dôležité poznamenať, že vláda môže limit kedykoľvek upraviť, ak si to situácia vyžiada. Pred cestou je preto vhodné informovať sa o aktuálnych pravidlách.

Aké sú aktuálne vstupné požiadavky pre Austráliu?

Ak chcete vstúpiť do Austrálie, musíte požiadať o vízum a splniť niekoľko ďalších požiadaviek. To zahŕňa negatívny test na COVID-19, zdravotný formulár a cestovný formulár. Je tiež dôležité poznamenať, že vláda môže kedykoľvek zmeniť vstupné požiadavky. Pred cestou je preto vhodné informovať sa o aktuálnych pravidlách.

FAQ

  • Aký je týždenný limit príchodu? Týždenný limit príletu je limit na počet medzinárodných cestujúcich povolených do Austrálie týždenne.
  • Ako sa zmenil týždenný limit príchodu? Posledná zmena týždenného limitu príletu zvyšuje počet medzinárodných cestujúcich povolených do Austrálie týždenne zo 4 000 na 6 000.
  • Ako sa sleduje týždenný limit príchodu? Týždenný limit príletu sleduje austrálska vláda. Vláda zaviedla systém, ktorý má zabezpečiť, aby sa limit neprekročil.
  • Ako ovplyvní týždenný limit príchodu moje cestovné plány? Zvýšenie týždenného limitu príletov znamená, že do Austrálie môže cestovať viac ľudí. Takže ak máte v pláne cestovať Down Under, tešte sa, že teraz môžete cestovať skôr.
  • Aké sú aktuálne vstupné požiadavky pre Austráliu? Ak chcete vstúpiť do Austrálie, musíte požiadať o vízum a splniť niekoľko ďalších požiadaviek. To zahŕňa negatívny test na COVID-19, zdravotný formulár a cestovný formulár.

Záver

Austrália zvýšila týždenný limit príletov pre medzinárodných cestujúcich, aby podporila cestovný ruch a ekonomiku krajiny. Nové pravidlá umožnia viacerým ľuďom cestovať do Austrálie a ponúknu vítanú úľavu tým, ktorí už plánovali cestu Down Under. Je však dôležité poznamenať, že vláda môže limit kedykoľvek upraviť, ak si to situácia vyžiada. Pred cestou je preto vhodné informovať sa o aktuálnych pravidlách.

Ďalšie informácie o aktuálnych požiadavkách na vstup do Austrálie nájdete na stránke Webové stránky pre vnútorné záležitosti a Webová stránka Australia.gov.au .