David Beckham a Greg Norman žalujú F45 za neúspešné platby zmluvy

Kalórií

Obsah

David Beckham a Greg Norman zažalovali F45 za nevyplatenie zmluvy. Kauza má pre dve športové hviezdy a spoločnosť ďalekosiahle následky. Tento článok vysvetľuje podrobnosti prípadu a možné následky.

David Beckham a Greg Norman zažalovali F45 za nevyplatenie zmluvy. Dvaja slávni športovci tvrdia, že F45 nedodržal ich zmluvy a nedostali dohodnuté platby. Žaloba je ďalším príkladom toho, ako je dôležité, aby spoločnosti dodržiavali svoje zmluvy. Môže tetovanie spôsobiť zdravotné problémy? a Mini Hummer Ross sú ďalšie príklady následkov, ktoré môžu utrpieť spoločnosti, ak nedodržia svoje zmluvy.pozadie prípadu

David Beckham a Greg Norman zažalovali F45 za nevyplatenie zmluvy. Tieto dve športové hviezdy uzavreli so spoločnosťou zmluvu, ktorá im zaručovala ročnú platbu 1 milión dolárov každej. Podľa zmluvy by sa platby mali uskutočňovať každoročne až do roku 2023. F45 však platby neuhradila, a preto sa tieto dve športové hviezdy teraz obrátia na súd.

Podrobnosti o vodopádoch

Prípad riešil federálny súd v New Yorku. Dve športové hviezdy obvinili F45, že neuhradila dohodnuté platby. Tvrdia, že spoločnosť im od roku 2019 nevyplatila žiadne peniaze. Dve športové hviezdy teraz požadujú odškodné 2 milióny dolárov.

Možné dôsledky

Ak bude F45 uznaný vinným, spoločnosť môže dostať pokutu 2 milióny dolárov. Okrem toho by spoločnosť mohla byť požiadaná o ďalšie platby, ak odmietne zaplatiť dohodnuté platby. Spoločnosť by tiež mohla dostať pokutu, ak odmietne zaplatiť dohodnuté platby.

Záver

David Beckham a Greg Norman zažalovali F45 za nevyplatenie zmluvy. Prípadom sa zaoberá federálny súd v New Yorku. Ak bude F45 uznaný vinným, spoločnosť môže dostať pokutu 2 milióny dolárov. Okrem toho by spoločnosť mohla byť požiadaná o ďalšie platby, ak odmietne zaplatiť dohodnuté platby. Ako sa prípad vyvinie, sa ešte len uvidí.

FAQ

  • Kto žaloval F45? David Beckham a Greg Norman zažalovali F45 za nevyplatenie zmluvy.
  • Aké následky môže F45 očakávať? Ak bude F45 uznaný vinným, spoločnosť môže dostať pokutu 2 milióny dolárov. Okrem toho by spoločnosť mohla byť požiadaná o ďalšie platby, ak odmietne zaplatiť dohodnuté platby.
  • Kde sa prípad pojednáva? Prípadom sa zaoberá federálny súd v New Yorku.

Tabuľka

názov Zmluva platby
David Beckham 1 milión dolárov ročne do roku 2023 Žiadne platby od roku 2019
Greg Norman 1 milión dolárov ročne do roku 2023 Žiadne platby od roku 2019

Viac informácií o tomto prípade nájdete na The New York Times a BBC Sport .