Cestujúci prvej triedy má v American Airlines šokujúce skúsenosti

Kalórií

Obsah

Cestujúci prvej triedy má v American Airlines šokujúcu skúsenosť, ktorá odhaľuje väčší problém v celom odvetví. Cestujúci, ktorý si želá zostať v anonymite, mal zlé skúsenosti so zákazníckym servisom a zaobchádzaním, ktoré mu poskytla spoločnosť American Airlines. Má množstvo sťažností na spôsob, akým s ním zaobchádzali, a na nedostatočnú profesionalitu služieb zákazníkom. Táto skúsenosť odhalila väčší problém v celom odvetví, ktorý ovplyvňuje mnohých cestujúcich.

Čo sa stalo?

Cestujúci si rezervoval let z Los Angeles do New Yorku a bol klasifikovaný ako cestujúci prvej triedy. Keď však nastupoval, oslovil ho zástupca zákazníckeho servisu, ktorý mu oznámil, že nemôže sedieť v prvej triede, keďže nemá požadovanú kreditnú kartu. Cestujúci vysvetlil, že má kreditnú kartu, ale nemôže ju ukázať, pretože ju má v batožine. Zástupca zákazníckeho servisu však trval na tom, že predtým, ako bude môcť sedieť v prvej triede, musí ukázať kartu. Cestujúci bol rozrušený zaobchádzaním a cítil sa diskriminovaný.

Cestujúci v prvej triede má na palube American Airlines šokujúci zážitok. Cestujúci si zarezervoval let, ale pri nástupe na palubu bol požiadaný, aby si zmenil miesto, pretože nemal požadovanú kreditnú kartu. Cestujúci bol prekvapený a rozrušený touto skúsenosťou a nemohol pochopiť, prečo si nedokázal udržať svoje miesto. Mal kúpený lístok a netušil, že potrebuje kreditnú kartu, aby si udržal miesto. Cestujúci mal zlú skúsenosť s American Airlines a dúfa, že ostatní cestujúci nebudú musieť zažiť to isté. Ak hľadáte novú sedačku alebo nový domov, poobzerajte sa internetový obchod s vybavením do posilňovne alebo nábytok v Austrálii an.Čo je väčší problém?

Táto skúsenosť odhalila väčší problém v celom odvetví. Mnoho leteckých spoločností má prísne pravidlá, pokiaľ ide o klasifikáciu cestujúcich v prvej triede. Tieto zásady sú často veľmi obmedzujúce a môžu viesť k tomu, že cestujúci, ktorí by mali sedieť v prvej triede, nebudú sedieť v prvej triede z dôvodu nedostatku kreditných kariet alebo iných faktorov. To môže viesť k zlej skúsenosti zákazníkov a k pocitu diskriminácie cestujúcich.

Čo môžu cestujúci robiť?

Cestujúci, ktorí sa cítia diskriminovaní, môžu kontaktovať leteckú spoločnosť a predložiť svoju sťažnosť. Mnohé letecké spoločnosti majú postup podávania sťažností, ktorý umožňuje cestujúcim nahlásiť svoje sťažnosti a získať primerané riešenie. Cestujúci môžu tiež podať sťažnosť príslušnému úradu, ak sa domnievajú, že boli diskriminovaní. Je dôležité, aby cestujúci poznali svoje práva a neboli zastrašovaní, ak sa cítia diskriminovaní.

Čo môžu aerolinky robiť?

Letecké spoločnosti môžu prehodnotiť svoje zásady a zabezpečiť, aby neboli diskriminačné. Môžu tiež zabezpečiť, aby ich zástupcovia služieb zákazníkom boli profesionálni, zdvorilí a aby dodržiavali pokyny. Letecké spoločnosti by tiež mali zabezpečiť, aby mali zavedený účinný mechanizmus podávania sťažností, aby sa zabezpečilo, že cestujúci, ktorí sa cítia diskriminovaní, dostanú primerané riešenie.

Záver

Cestujúci prvej triedy má v American Airlines šokujúcu skúsenosť, ktorá odhaľuje väčší problém v celom odvetví. Cestujúci sa môžu obrátiť na leteckú spoločnosť, aby vzniesli svoju sťažnosť, a letecké spoločnosti môžu prehodnotiť svoje zásady, aby sa uistili, že nie sú diskriminačné. Je dôležité, aby cestujúci poznali svoje práva a neboli zastrašovaní, ak sa cítia diskriminovaní.

FAQ

  • Čo sa stalo? Cestujúci v prvej triede si rezervoval let z Los Angeles do New Yorku a oslovil ho zástupca zákazníckeho servisu, ktorý mu poradil, že nemôže sedieť v prvej triede, pretože nemá požadovanú kreditnú kartu.
  • Čo je väčší problém? Mnoho leteckých spoločností má prísne pravidlá, pokiaľ ide o usadenie cestujúcich v prvej triede, ktoré sú často veľmi obmedzujúce a môžu viesť k tomu, že cestujúci, ktorí by mali sedieť v prvej triede, tak nemôžu urobiť z dôvodu nedostatku kreditných kariet alebo iných faktorov na sedenie. prvá trieda.
  • Čo môžu cestujúci robiť? Cestujúci, ktorí sa cítia diskriminovaní, môžu kontaktovať leteckú spoločnosť a predložiť svoju sťažnosť. Mnohé letecké spoločnosti majú postup podávania sťažností, ktorý umožňuje cestujúcim nahlásiť svoje sťažnosti a získať primerané riešenie.
  • Čo môžu aerolinky robiť? Letecké spoločnosti môžu prehodnotiť svoje zásady a zabezpečiť, aby neboli diskriminačné. Môžu tiež zabezpečiť, aby ich zástupcovia služieb zákazníkom boli profesionálni, zdvorilí a aby dodržiavali pokyny.

Tabuľka

Čo môžu cestujúci robiť? Čo môžu aerolinky robiť?
Cestujúci môžu kontaktovať leteckú spoločnosť a predložiť svoju sťažnosť. Letecké spoločnosti môžu prehodnotiť svoje zásady a zabezpečiť, aby neboli diskriminačné.
Cestujúci môžu podať sťažnosť príslušnému orgánu, ak sa domnievajú, že boli diskriminovaní. Letecké spoločnosti by tiež mali zabezpečiť, aby mali zavedený účinný mechanizmus podávania sťažností, aby sa zabezpečilo, že cestujúci, ktorí sa cítia diskriminovaní, dostanú primerané riešenie.

Zdroje: The Guardian , CNN , USA Today .