Zásady ochrany osobných údajov

Na Blogg.sk sme sa zaviazali chrániť vaše súkromie. Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, ako zhromažďujeme, používame, zverejňujeme a chránime vaše informácie, keď navštívite alebo používate našu webovú stránku, produkty a služby. Pozorne si prečítajte tieto zásady, aby ste pochopili naše zásady a postupy týkajúce sa vašich informácií a spôsobu, akým s nimi budeme zaobchádzať.

Informácie, ktoré zhromažďujeme

Zhromažďujeme od vás informácie, keď sa zaregistrujete na našej stránke, prihlásite sa na odber noviniek, odpoviete na prieskum, vyplníte formulár alebo použijete niektoré ďalšie funkcie stránky. Informácie, ktoré zhromažďujeme, môžu zahŕňať vaše meno, e-mailovú adresu, telefónne číslo a ďalšie kontaktné informácie. Môžeme tiež zhromažďovať informácie o vašom používaní našej webovej lokality, ako sú napríklad stránky, ktoré navštívite, a funkcie, ktoré používate.

Ako používame vaše informácie

Informácie, ktoré od vás zhromažďujeme, keď sa zaregistrujete, uskutočníte nákup, prihlásite sa na odber nášho bulletinu, odpoviete na prieskum alebo marketingovú komunikáciu, prezeráte webovú stránku alebo používate niektoré ďalšie funkcie lokality, môžeme použiť nasledujúcimi spôsobmi:  • Na prispôsobenie vašich skúseností a na umožnenie poskytovania typu obsahu a ponuky produktov, o ktoré máte najväčší záujem.
  • Na zlepšenie našej webovej stránky, aby sme vám mohli lepšie slúžiť.
  • Aby sme vám umožnili lepšie vám poskytovať služby pri reagovaní na vaše požiadavky na služby zákazníkom.
  • Spravovať súťaž, propagáciu, prieskum alebo inú funkciu stránky.
  • Na rýchle spracovanie vašich transakcií.
  • Na odosielanie pravidelných e-mailov týkajúcich sa vašej objednávky alebo iných produktov a služieb.

Ako chránime vaše informácie

Zavádzame rôzne bezpečnostné opatrenia, aby sme zachovali bezpečnosť vašich osobných údajov pri zadávaní, odosielaní alebo pristupovaní k vašim osobným údajom. Pri zhromažďovaní alebo prenose citlivých údajov, ako sú informácie o kreditných kartách, používame technológiu šifrovania. Firewally používame aj na ochranu vašich informácií pred neoprávneným prístupom, zverejnením, zmenou alebo zničením.

Cookies

Na tejto stránke používame „cookies“. Súbor cookie je údaj uložený na pevnom disku návštevníka stránky, ktorý nám pomáha zlepšiť váš prístup na našu stránku a identifikovať opakovaných návštevníkov našej stránky. Napríklad, keď na vašu identifikáciu používame súbor cookie, nemusíte sa prihlasovať heslom viackrát, čím ušetríte čas strávený na našej stránke. Súbory cookie nám tiež umožňujú sledovať a zacieliť na záujmy našich používateľov, aby sme zlepšili zážitok z našej stránky. Používanie súboru cookie nie je žiadnym spôsobom spojené s akýmikoľvek osobnými údajmi na našej stránke.

Zverejnenie tretej strany

Nepredávame, neobchodujeme ani inak neprevádzame vaše osobné údaje tretím stranám, pokiaľ vám to vopred nedáme. Nepatria sem webhostingoví partneri a iné strany, ktoré nám pomáhajú pri prevádzkovaní našej webovej stránky, pri vykonávaní našej obchodnej činnosti alebo pri poskytovaní služieb vám, pokiaľ tieto strany súhlasia so zachovaním dôvernosti týchto informácií. Môžeme tiež zverejniť vaše informácie, keď sa domnievame, že zverejnenie je vhodné na dosiahnutie súladu so zákonom, presadzovania zásad našej lokality alebo ochrany práv, majetku alebo bezpečnosti našich alebo iných.

Odkazy tretích strán

Príležitostne môžeme podľa vlastného uváženia zahrnúť alebo ponúknuť produkty alebo služby tretích strán na našej webovej stránke. Tieto stránky tretích strán majú samostatné a nezávislé zásady ochrany osobných údajov. Preto nenesieme žiadnu zodpovednosť za obsah a aktivity týchto prepojených stránok. Napriek tomu sa snažíme chrániť integritu našej stránky a vítame akúkoľvek spätnú väzbu o týchto stránkach.