Tím: Prehľad základov

Aby ste vytvorili tím, musíte si najprv definovať spoločný cieľ. Potom musíte nájsť správnych ľudí ochotných pracovať na dosiahnutí tohto cieľa. Je dôležité, aby si členovia tímu navzájom dôverovali a podporovali sa. Dôležité je aj to, aby členovia tímu mali spoločnú víziu a zhodli sa na spoločnom cieli. Pri formovaní tímu je potrebné vytvoriť aj štruktúru, ktorá umožní tímu efektívne pracovať.

Čítajte Viac