Generálny riaditeľ spoločnosti Breitling: Odvetvie luxusných hodiniek sa musí zmeniť

Kalórií

Obsah

Generálny riaditeľ spoločnosti Breitling Georges Kern hovorí, že odvetvie luxusných hodiniek sa musí transformovať, aby sa prispôsobilo meniacim sa potrebám spotrebiteľov. V rozhovore s Peňažné časy povedal, že priemysel sa musí prispôsobiť, aby prežil. Vysvetlil, že dnešní zákazníci chcú viac ako len hodinky, chcú zážitok, ktorý ich spája so značkou. Povedal tiež, že priemysel musí viac investovať do digitálnych technológií, aby sa prispôsobil meniacim sa potrebám zákazníkov.

Generálny riaditeľ spoločnosti Breitling Georges Kern nedávno uviedol, že priemysel luxusných hodiniek sa musí zmeniť, aby držal krok s novými trendmi. Kern uviedol, že hodinársky priemysel sa musí prispôsobiť novým trendom, ako napr Cafe racer zo 70. rokov minulého storočia a drevité vône pre mužov . Zdôraznil, že hodinársky priemysel sa musí prispôsobiť novým trendom, aby mohol naďalej prosperovať.Ako sa môže zmeniť priemysel luxusných hodiniek

Aby sa odvetvie luxusných hodiniek prispôsobilo meniacim sa potrebám zákazníkov, musí urobiť určité zmeny. Po prvé, musí viac investovať do digitálnych technológií, aby zlepšila zákaznícku skúsenosť. To zahŕňa vývoj aplikácií, ktoré umožňujú zákazníkom sledovať a spravovať svoje hodinky, a vývoj technológií, ktoré zákazníkom umožňujú prispôsobiť si hodinky. Okrem toho musí toto odvetvie viac investovať do lojality zákazníkov zavedením programov, ako sú programy vernosti zákazníkov a programy odmeňovania zákazníkov.

Dôležitosť lojality zákazníkov

Lojalita zákazníkov je dôležitou súčasťou úspechu značky luxusných hodiniek. Zákaznícke vernostné programy pomáhajú značkám vybudovať užší vzťah so svojimi zákazníkmi tým, že im ponúkajú exkluzívne ponuky a zľavy. Programy odmeňovania zákazníkov pomáhajú značkám odmeňovať svojich zákazníkov tým, že im za každý nákup dávajú body, ktoré potom môžu vymeniť za produkty alebo služby. Tieto programy pomáhajú značkám udržať si svojich zákazníkov a prilákať nových zákazníkov.

Dôležitosť sociálnych médií

Sociálne siete sú ďalšou dôležitou súčasťou úspechu značky luxusných hodiniek. Sociálne médiá umožňujú značkám osloviť svojich zákazníkov a vybudovať si s nimi užší vzťah. Umožňuje tiež značkám propagovať svoje produkty a služby a posilniť svoju značku. Okrem toho umožňuje značkám robiť prieskum u svojich zákazníkov a získavať spätnú väzbu na ich produkty a služby.

Význam inovácií

Inovácia je ďalšou dôležitou súčasťou úspechu značky luxusných hodiniek. Inovácie umožňujú značkám vytvárať nové produkty a služby, ktoré spĺňajú potreby zákazníkov. Umožňuje tiež značkám vytvárať nové technológie, ktoré zlepšujú zákaznícku skúsenosť. Okrem toho umožňuje značkám nájsť nové spôsoby, ako posilniť svoju značku a osloviť svojich zákazníkov.

Záver

Generálny riaditeľ spoločnosti Breitling Georges Kern hovorí, že odvetvie luxusných hodiniek sa musí transformovať, aby sa prispôsobilo meniacim sa potrebám spotrebiteľov. Na dosiahnutie tohto cieľa musí priemysel viac investovať do digitálnych technológií, zapojenia zákazníkov a sociálnych médií. Okrem toho priemysel potrebuje viac investovať do inovácií, aby vyvinul nové produkty a služby, ktoré spĺňajú potreby zákazníkov. Tieto zmeny posunú priemysel luxusných hodiniek do budúcnosti.

FAQ

  • Čo hovorí generálny riaditeľ spoločnosti Breitling? Generálny riaditeľ spoločnosti Breitling Georges Kern hovorí, že odvetvie luxusných hodiniek sa musí transformovať, aby sa prispôsobilo meniacim sa potrebám spotrebiteľov.
  • Ako sa môže zmeniť priemysel luxusných hodiniek? Aby sa priemysel luxusných hodiniek prispôsobil meniacim sa potrebám zákazníkov, musí viac investovať do digitálnych technológií, zapojenia zákazníkov a sociálnych médií. Okrem toho priemysel potrebuje viac investovať do inovácií, aby vyvinul nové produkty a služby, ktoré spĺňajú potreby zákazníkov.

Tabuľka

zmeniť investície
digitálnych technológií udržanie zákazníkov
Sociálne médiá Inovácia

Aby sa odvetvie luxusných hodiniek prispôsobilo meniacim sa potrebám zákazníkov, musí urobiť určité zmeny. To zahŕňa investície do digitálnych technológií, udržanie zákazníkov, sociálne médiá a inovácie. Tieto zmeny posunú priemysel luxusných hodiniek do budúcnosti.