Abercrombie & Fitch reagujú na dokument Netflix: „Vyvinuli sme sa“

Kalórií

Obsah

HTML článku:

Abercrombie & Fitch reagovali na zatracujúci dokument Netflix „The American Meme“ a tvrdili, že sa „vyvinuli“ od vydania filmu. Dokument, ktorý vyšiel v roku 2018, bol veľmi kritický k marketingovej taktike spoločnosti a jej vplyvu na mladých ľudí. Vo vyhlásení zverejnenom pre tlač Abercrombie & Fitch uviedli, že sa „vyvinuli“ od vydania dokumentu a teraz sú „zaviazaní vytvárať pozitívne a inkluzívne prostredie pre všetkých“.

O čom bol dokumentárny film?

American Meme bol dokument Netflix vydaný v roku 2018, ktorý sa zameral na vplyv sociálnych médií na mladých ľudí. Dokument obsahoval rozhovory s množstvom celebrít, vrátane Paris Hilton, ktoré hovorili o svojich skúsenostiach so spoločnosťou. Dokument bol veľmi kritický k marketingovým taktikám spoločnosti Abercrombie & Fitch, o ktorých tvrdil, že boli navrhnuté tak, aby sa zamerali na mladých ľudí a prinútili ich cítiť sa nedostatočne. Dokument tiež zdôraznil, že spoločnosť používa vo svojej reklame sexualizované obrázky.Abercrombie & Fitch’s Response

V reakcii na dokument Abercrombie & Fitch vydali vyhlásenie pre tlač, v ktorom tvrdia, že sa „vyvinuli“ od vydania dokumentu. Vo vyhlásení sa uvádza, že spoločnosť je teraz „zaviazaná vytvárať pozitívne a inkluzívne prostredie pre všetkých“. Vo vyhlásení sa tiež uvádza, že spoločnosť „urobila významné zmeny v našich marketingových a reklamných praktikách“ a že „sa zaviazala vytvárať pozitívne a inkluzívne prostredie pre všetkých“.

Aké zmeny boli vykonané?

Abercrombie & Fitch urobili od vydania dokumentu niekoľko zmien. Spoločnosť prestala vo svojej reklame používať sexualizované obrázky a prestala používať modelky aj vo svojich kampaniach. Spoločnosť tiež zmenila svoju marketingovú taktiku a viac sa zamerala na inkluzívnosť a diverzitu. Spoločnosť tiež spustila množstvo iniciatív na podporu pozitivity tela a sebaprijatia.

Čo to znamená pre Abercrombieho & Fitcha?

Zmeny vykonané spoločnosťou Abercrombie & Fitch od vydania dokumentu ukazujú, že spoločnosť je odhodlaná vytvárať pozitívnejšie a inkluzívnejšie prostredie. Zmeny tiež ukazujú, že spoločnosť je ochotná počúvať kritiku a urobiť zmeny s cieľom zlepšiť svoj imidž. Uvidí sa, či tieto zmeny budú stačiť na získanie späť zákazníkov, ktorých minulá marketingová taktika spoločnosti odradila.

Záver

Abercrombie & Fitch reagovali na zatracujúci dokument Netflix „The American Meme“ tvrdením, že sa „vyvinuli“ od vydania filmu. Spoločnosť urobila množstvo zmien vo svojich marketingových a reklamných praktikách, pričom sa viac zamerala na inkluzívnosť a rozmanitosť. Uvidí sa, či tieto zmeny budú stačiť na získanie späť zákazníkov, ktorých minulá marketingová taktika spoločnosti odradila.

FAQ

  • Otázka: O čom bol dokument Netflix?
    A: Dokument Netflix „The American Meme“ bol o vplyve sociálnych médií na mladých ľudí a bol veľmi kritický voči marketingovej taktike Abercrombie & Fitch.
  • Otázka: Aké zmeny urobili Abercrombie & Fitch od vydania dokumentu?
    A: Abercrombie & Fitch prestali vo svojej reklame používať sexualizované obrázky, zmenili svoju marketingovú taktiku, aby sa viac zamerali na inkluzívnosť a diverzitu, a spustili množstvo iniciatív na podporu pozitivity tela a sebaprijatia.
  • Otázka: Čo to znamená pre Abercrombie & Fitch?
    A: Zmeny vykonané spoločnosťou Abercrombie & Fitch ukazujú, že spoločnosť je odhodlaná vytvárať pozitívnejšie a inkluzívnejšie prostredie. Uvidí sa, či tieto zmeny budú stačiť na získanie späť zákazníkov, ktorých minulá marketingová taktika spoločnosti odradila.

Zmeny vykonané Abercrombie & Fitch

Zmeniť Popis
Prestal používať sexualizované obrázky v reklame Abercrombie & Fitch prestali vo svojej reklame používať sexualizované obrázky.
Zmenili marketingovú taktiku Spoločnosť zmenila svoju marketingovú taktiku, aby sa viac zamerala na inkluzívnosť a rozmanitosť.
Spustili iniciatívy na podporu telesného pozitivizmu a sebaprijatia Abercrombie & Fitch spustili množstvo iniciatív na podporu pozitivity tela a sebaprijatia.

Abercrombie & Fitch reagovali na zatracujúci dokument Netflix „The American Meme“ tvrdením, že sa „vyvinuli“ od vydania filmu. Spoločnosť urobila množstvo zmien vo svojich marketingových a reklamných praktikách, pričom sa viac zamerala na inkluzívnosť a rozmanitosť. Uvidí sa, či tieto zmeny budú stačiť na získanie späť zákazníkov, ktorých minulá marketingová taktika spoločnosti odradila. Ďalšie informácie nájdete v časti The Guardian , The New York Times , a The Hollywood Reporter .